کوه باباموسی دوباره زیر تیغ می رود
خراسان شمالی - مورخ شنبه 1393/02/20 شماره انتشار 18683

شیری- ارتفاع کوه باباموسی با آغاز دوباره قله برداری از این کوه از هفته جاری کاهش می یابد و این کوه دوباره زیر تیغ می رود.نماینده مردم بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان و راز و جرگلان در مجلس، گفت: در مراحل گذشته از حجم تعریف شده برای کاهش ارتفاع این کوه، قله برداری 9/. انجام شد و اکنون قله برداری 1/. باقی مانده که در حال واگذاری به پیمانکار است.«موسی الرضا ثروتی» هم چنین اظهارداشت: در ماه های پایانی سال گذشته 100 میلیارد ریال برای ادامه احداث باند و ترمینال خارجی فرودگاه بجنورد اختصاص یافت که اکنون زمین های جدید تملک شده است.به گفته وی، با نصب دستگاه جدید ils تا 2 ماه دیگر عملیات اجرایی آسفالت باند به پایان می رسد.وی خاطرنشان کرد: با نصب دستگاه ils و افزایش تعداد پروازها، تا پایان شهریور ماه سال جاری، مشکل فرودگاه بجنورد برطرف می شود.