پرافتخارترین کوهنورد ایران خود را برای صعود تاریخی به قله‌های اورست و لوتسه آماده می‌کند. عظیم قیچی​ساز پیش از صعود به ایسنا گفت: «مجموع زمانی که برای صعود به این 2 قله نیاز دارم حدود 2 ماه است. پس از سفر به نپال و انجام مراحل آماده‌سازی و هم‌هوایی بلافاصله اقدام به صعود به این 2 قله بدون اکسیژن می‌کنم.» در حال حاضر فقط 31 نفر در تمام جهان موفق شدند به این قله‌ها صعود کنند و در این میان تنها 14 نفر بدون اکسیژن این کار را انجام داده‌اند. کمترین زمان صعود به تمام قله‌های بالای 8 هزار متر 7 سال و 2 ماه بوده که قیچی‌ساز در صورت موفق شدن در این صعود می‌تواند به رکورد زیر 7 سال (6 سال و 10 ماه) برسد. او تاکنون 13 قله بالای 8 هزار متر جهان را فتح کرده و امسال درصدد صعود به آخرین قله بالای 8 هزار متر است.

قیچی ساز افزود: در سال 84 قله اورست را با کپسول اکسیژن فتح کردم اما این بار بدون استفاده از کپسول این قله را فتح خواهم کرد.

عظیم قیچی ساز متولد 1360 تبریز در رشته کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تبریز تحصیل کرده است.

وی در سال 1387 نخستین صعود هشت هزار متری خود را به اورست (8848 متر) با استفاده از کپسول اکسیژن انجام داد.

قیچی ساز تاکنون بدون استفاده از کپسول اکسیژن موفق به صعود به قله های برودپیک (8051 متر – سال 87)، دائو لاگیری (8167 متر - سال 89)، نانکا پاربات (8126متر - سال 89 )، کانچن جونگا (8586 متر – سال 90 )، گاشر بروم 2 (8034 متر - سال 90)، گاشربروم 1 (8080 متر - سال 90 )، آناپورنا (8091 متر - سال 91 )، کی 2 (8611 متر – سال 91 )، ماناسلو (8163 متر – سال 91 )، ماکالو (8463 متر – سال 92 )، چوایو ( 8201 متر – سال 92 ) و شیشاپانگما (8027 متر – سال 93 ) شده است.

برای این کوهنورد پرافتخار کشور در این هدف بزرگ آرزوی موفقیت داریم.