گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/8/9

گزارش برنامه  تجلیل از آقای حسین نوایی دررشته کوه آلاداغ ، قله بابابلند

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای مفیدی      سرپرست: آقای محمد شاهپسندی     عقب دار آقای : جمشید کاملیان

تعداد اعضای شرکت کننده گروه کوه نوردی آلاداغ : 17 نفر

وضعیت آب و هوا: صاف و آفتابی

مراسم تجلیل از همنورد عزیزمان کوهنورد اخلاق آقای حسین نوایی همراه با معرفی مسیر سنگنوردی گشایش یافته بنام نوایی در آلاداغ روز جمعه مورخه 93/8/9 در محل رشته  کوه آلاداغ و قله بابابلند و مجموعه دیواره سنگنوردی نوایی برگزار گردید. 

در این همایش که حدود 300نفر ازکوهنوردان شهرستان بجنورد  شرکت نمودند که از این تعداد 170 نفر به قله بابابلند به ارتفاع 2450 متر صعود کردند. پس از بازگشت این کوهنوردان و  پیوستن آنان به تجمع کنندگان در پای دیواره سنگنوردی نوایی مراسم معرفی گشایش این مسیر برگزار گردید.

مسیر سنگنوردی نوایی که در ضلع جنوبی رشته کوه آلادغ واقع شده است در پی تلاش سنگنوردان گروه کوهنوردی کوهیار و در طی مدت دو سال و مشتمل بر چهار مسیر اسپرتی گشایش یافته است. 

در این مراسم که با حضور تعداد زیادی از کوهنوردان بنام استان و شهرستان برگزار گردید، گروههای کوهنوردی آلاداغ، می سی نو، همیار، بیژن یورد، کولاک، شرکت برق، چکاد، همنورد، شهید کریمی  حضور داشتند.