«کوشکی» کوچ کرد
روزنامه خراسان شمالی - مورخ یکشنبه 1393/09/16 شماره انتشار 18852

«کوشکی»، یوز نر آسیایی از خراسان شمالی به تهران منتقل شد. این گونه نادر از گربه سانان که از سال 1387 در منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم به شکل نیمه اسارت نگهداری می شد، با هدف جفت گیری با «دلبر»، گونه ماده خود و تکثیر به مرکز تحقیقات پردیسان تهران منتقل شد.مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: طرح تکثیر و زاد و ولد این گونه از گربه سانان در ایران برای اولین بار روی «کوشکی»، یوز آسیایی نر خراسان شمالی و «دلبر»، گونه ماده این حیوان که تاکنون در منطقه حفاظت شده توران در استان سمنان نگهداری می شد، انجام می شود و به دلیل حساسیت بالای اجرای این طرح، مطالعات و عملیات اجرایی آن در مرکز تحقیقات پردیسان تهران انجام خواهد شد.«سید علی اصغر مطهری» افزود: به دلیل این که گونه گربه سانان معمولاً در دوران اسارت عکس العمل خاصی نسبت به جفت خود نشان نمی دهند و برخی از گونه ها تمایلی به جفت گیری در شرایط اسارت از خود نشان نمی دهند، کارشناسان بین المللی و داخلی بر این عقیده بودند که اجرای طرح جفت گیری و تکثیر کوشکی و دلبر در مرکز تحقیقات پارک پردیسان تهران انجام گیرد تا در صورت نیاز، امکان مراجعه کارشناسان بین المللی به آن ها راحت تر و سریع تر باشد.وی خاطرنشان کرد: پروژه جفت گیری کوشکی با دلبر و طرح تکثیر آن ها با نظارت «شاون مک کویین» یکی از سرشناس ترین چهره های بین المللی علمی در زمینه حیات وحش انجام می شود و مهم ترین موضوع در ابتدای طرح، عکس العمل هر یک از این یوزهای آسیایی در اولین رویارویی با یکدیگر است. به گفته وی، اگر جفت گیری به طور طبیعی بین این گونه جانوری اتفاق نیفتد و تمایلی از خود نشان ندهند، طرح لقای مصنوعی روی آن ها انجام خواهد شد.وی همچنین درباره زمان بازگشت کوشکی به خراسان شمالی اظهارداشت: با توجه به این که اکنون در آستانه فصل جفت گیری این گونه جانوری قرار داریم، امیدواریم اجرای این طرح با موفقیت انجام شود و امسال شاهد این اتفاق باشیم تا پس از آن بتوانیم کوشکی را به استان بازگردانیم.مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و حتی «ابتکار» رئیس این سازمان نیز معتقد هستند که منطقه حفاظت شده میاندشت جاجرم به علت شرایط اقلیمی و آب و هوایی سازگار با یوز، مناسب ترین زیستگاه برای کوشکی و توله هایش است.