1- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

۲- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان غربی

۳- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان اردبیل

۴- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان

۵- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان البرز

۶- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان ایلام

۷- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر

۸- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران

۹- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

۱۰- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان جنوبی

۱۱- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان رضوی

۱۲- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان شمالی

۱۳- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خوزستان

۱۴- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان

۱۵- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان سمنان ( متاسفانه لینک ندارد ! )

۱۶- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان سیستان و بلوچستان

۱۷- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان فارس

۱۸- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین

۱۹- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان قم

 ۲۰- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان کردستان

۲۱- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان کرمان

۲۲- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان کرمانشاه

 ۲۳- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد ( متاسفانه لینک ندارد ! )

۲۴- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان گلستان

۲۵- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان گیلان

۲۶- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان لرستان

۲۷- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران

۲۸- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان مرکزی

۲۹- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان هرمزگان

۳۰- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان همدان

۳۱- هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان یزد