قیچی‌ساز شیشاپانگما را هم فتح کرد
خراسان ورزشی - مورخ شنبه 1393/02/13 شماره انتشار 18677

عظیم ‌قیچی‌ساز، کوهنورد ایران موفق شد به قله‌۸۰۱۳ متری ‌شیشاپانگما‌ در ‌تبت‌ صعود کند. به گزارش ایسنا، قیچی‌ساز در‌ادامه صعودهای خود ظهر پنج‌شنبه قله‌۸۰۱۳ متری ‌شیشاپانگما‌ را فتح کرد تا با این موفقیت شمار قله‌های ۸ هزار متری صعود شده‌اش را به عدد‌۱۳‌برساند. او تنها با صعود به قله‌‌ ‌لوتسه‌ می‌تواند به‌ عنوان اولین ایرانی نام خود را در باشگاه ۸‌ هزاری‌های جهان که تنها‌۳۱ نفر عضو دارد، ثبت کند.‌