گروه کوهنوردی آلاداغ           تاریخ:1393/11/3

گزارش برنامه دوچنگ ،کریک

ساعت ومحل تجمع:  ساعت 5:30 صبح چهارراه 15 خرداد                        

جلودار      آقای مفیدی      سرپرست: آقای امانی     عقبدار:  آقای حسین ارضی

 تعداد نفرات : 20نفر

وضعیت آب و هوا: ابری

برابر هماهنگی های انجام شده در ساعت  5:30 صبح روز جمعه مورخ 1393/11/3 اعضای گروه در محل چهارراه پانزده خرداد شهرستان بجنورد گرد هم آمده و با یک دستگاه مینی بوس به سمت روستای کریک واقع در 3 کیلومتری شمال شرق  آشخانه حرکت کردند .

در ساعت 06:30 پس از معرفی آقای امانی به عنوان سرپرست برنامه و آقایان حسین ارضی و مفیدی به عنوان عقب دار و جلودار حرکت از کنار جاده آسیایی در ارتفاع 750 متر در هوای ابری و مه آلود آغاز شد .   در ساعت 8:30 صبح گروه در پایین دست شن اسکی منتهی به قله در ارتفاع 991 متر اتراق نموده  و به صرف صبحانه پرداخت.

50 دقیقه بعد حرکت به سمت قله آغاز شد و نهایتا در ساعت  10:20 گروه موفق به صعود به قله1281 متری  دوچنگ از مسیر یال شرقی  شد . پس از اندکی استراحت و تهیه عکس یادگاری گروه راه بازگشت را از مسیر شن اسکی  پیش گرفته و نهایتا در ساعت 12:42 به روستا رسیده و خاتمه برنامه توسط سرپرست برنامه اعلام گردید .